Sin categoría

Qui Som

ACTIVITATS AQUÁTIQUES L_’HORTA ésl una empresa nascuda a L’abril del 2002, però amb l’experiencia de més de 17 anys, que li donen els membres qui la formem, en el sector de les activitats auqatiques.

Els qui formen part d’esta empresa hem passat per tots els estadis que contemplen activitats aquàtiques: cursetistes, nadadors o waterpolistes de competicio, monitors, entrenadors i, finalment, gestors d’instaldacions esportives, com plscines cobertes climatitzades. Este tipus d’instalació es diferencia, per exemple, de les piscines d’estiu principalment, en la programado d’activitats a llarg termini, en la gestió economica, o en les caracteristiques fisiques.

Esta empresa naix de la vocació d’aprofitar els coneixements i les vivències adquints en les distintes instalolacions esportives en què hem col~laborat, com a gestors, professors, entrenadors o encarregats de manteniment, per a portar a cap un projecte social i il~|usionant que posteriorment desenvoluparem en un projecte de gestió integral.

La intenció de A.A.H. és el desenvolupament de la seua infraestructura i la ccnsolidació de la seua capacitat de gestió. S’uneixen esforços per a aconseguir la gestio integral d’unes instalacions que en este moment es posen al nostre abast.

La conçepció moderna dgl que és una instalació esportiva, en este cas unes piscines cobertes climatitzades, fa que es considere este tipus d’instalacions no sols i’instrument ideal perque l’usuari desenvolupe les diferents activitats aquàtiqqes en unes condicions ambientals adequades durant tot l’any, sino que, a mes afavorix el desenvolupament complet de la persona, donant-li una major qualitat de vida i una millor integració social.

HORARIOS Y PRECIOS BAÑO LUDICO:

Domingos y festivos: de 9.00h a 14.00h. No se permite la entrada a menores de 16 años si no van acompañados de un adulto responsable. Máximo 3 niños por adulto. Los niños menores de 3 años entrada gratuita. Los usuarios deben salir del agua media hora antes del cierre de las instalaciones. La empresa se reserva el derecho de modificar los horarios y los días de la programación.

Precios baño lúdico

Niños 3,00 €
Adultos 4,00 €
Mayores 65 años y discapacitados 3,00 €